Een terrein reserveren

De hieronder genoemde begrippen komen overeen met de begrippen zoals genoemd in de algemene gebruiksvoorwaarden van de website.

De Dienstverlener kan cookies, webbakens en soortgelijke hulpmiddelen van derden gebruiken om u een efficiënte dienstverlening te bieden en u toe te staan van diens diensten gebruik te maken, met name bij het gebruik van de website. Het gebruik van deze hulpmiddelen is beperkt om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Raadpleeg voor meer informatie over vertrouwelijkheid de daarop betrekking hebbende documenten.

Een cookie is een klein tekstbestand dat door websites op uw computer (of uw mobiele apparaat) wordt opgeslagen wanneer u die websites bezoekt. Websites kunnen door middel van cookies uw activiteiten onthouden (gebruikersnaam, weergaveparameters enz.) door informatie permanent of tijdelijk op te slaan, waarmee voorkomen wordt dat u telkens wanneer u op de website terugkeert, deze opnieuw moet invoeren. De cookies kunnen alleen worden gebruikt door de website die ze heeft aangemaakt.

Een cookie kan niet worden gebruikt om de gebruikers van de website te identificeren. De cookies slaan uitsluitend informatie op over uw navigatie op internet. Met deze cookies kan de Dienstverlener het gebruik van de website door diens gebruikers analyseren (duur van het bezoek, bezochte pagina, studie voor marketingdoeleinden enz.).

Het is mogelijk het gebruik van cookies te weigeren (door uw webbrowser te configureren). Maar dit kan verhinderen dat gebruik kan worden gemaakt van bepaalde functionaliteiten van de door de Dienstverlener aangeboden diensten.

Webbakens zijn elektronische afbeeldingen die in de code van een webpagina zijn opgenomen en die soortgelijke functies als cookies vervullen. Hiermee kan het navigeren van de gebruikers van de ene pagina naar de andere worden gevolgd om het verkeer op de website te optimaliseren.

De op de website weergegeven advertenties kunnen door derden worden aangeleverd die hun eigen anonieme cookies gebruiken om bepaalde gegevens uit af te leiden (bijvoorbeeld het aantal keren dat een klant de advertentie heeft gezien). Deze cookies kunnen door de Dienstverlener niet worden gewijzigd of gelezen. Raadpleeg voor meer informatie over advertentiecookies van derden de site www.youronlinechoices.com

Verbinding
Inschrijven